Špeciálne zariadenia

Zariadenia na hmlové mazanie ( mikromazanie )

Tieto mazacie systémy sú určené pre kovoobrábacie a tvárniace stroje v ktorých sa používajú chladiace kvapaliny a mazivá.

 

Typické príklady použitia :

  • Rezanie pásovou pílou
  • Rezanie kotúčovou pílou
  • Frézovanie
  • Vŕtanie
  • Razenie

 

Výhody :

  • Regulácia množstva v presných dávkach od 2mm³do 41mm³
  • 100% pneumatické ovládanie množstva dodávaného čerpadla
  • Mazanie je dopravované vzduchom so špičkovou presnosťou
  • Všetky čerpadlá a trysky pracujú nezávisle na použitom mazive
  • Inštalácia systému vyžaduje len minimálne alebo žiadne úpravy a modifikácie na zariadení