Informácie pre vás

 • Rozvoj zručností zamestnancov LEMA Group s.r.o.Čítajte viac

 • Dopytovo - orientovaný projekt Rozvoj zručností zamestnancov LEMA Group s.r.o.

  Prijímateľ a miesto realizácie LEMA Group s.r.o., Kollárova 85A, 036 01, Martin
  Trvanie projektu: 12/2022 – 7/2023
  Kód projektu v ITMS2014+: 312081CKA5

  Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Informácie o operačnom programe OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 nájdete na www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Kontaktné informácie

 • LEMA Group s.r.o.
  Kollárova 85A
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 36 717 231
  DIČO 2022291986
  IČ DPH: SK2022291986

  Telefón: +421 434 132 900
  Fax: +421 434 132 900
  e-mail: lema@lemagroup.sk
  WWW: www.lemagroup.sk