Systém manažmentu kvality a environmentu

V súlade s Cieľmi kvality spoločnosti bol v roku 2012 zavedený a certifikovaný Systém manažmentu kvality a environmentu podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 v oblasti Predaja a komplexného servisu technologických kvapalín a priemyselných mazív vrátane filtrácie. Spoločnosť bola certifikovaná najväčšou európskou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.


  STN EN ISO 14001.2016 AJ.pdf
  STN EN ISO 14001.2016 SJ.pdf
  STN EN ISO 9001.2016 AJ.pdf
  STN EN ISO 9001.2016 SJ.pdf