Skladovanie a doprava

Naša spoločnosť zabezpečuje skladovanie produktov v technicky vyhovujúcich priestoroch, ktoré spl´ňajú všetky požiadavky na ochranu životného prostredia a BOZP. K skladovaniu neodmysliteľne patrí aj príslušné skladovacia a manipulačná technika. Dodávky pre našich odbertateľov sú riešené just-in-time a doba dodania tovaru je spravidla do 24 hodín od objednania. Našim klientom v prípade ich potreby poskytujeme služby konsignačného skladu.

 

Doprava tovaru k odberateľovi je zabezpečovaná spoločnosťami a vozidlami, ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky na príslušný druh prepravovaného tovaru vrátane ADR.