Tvárnenie

Produkty zahrnuté v tejto skupine pokrývajú nasledovné potreby konečných odberateľov:

  • plošného a objemové tvárnenie za studena : operácie od strihania, dierovania, ohýbania, válcovania až po operácie hlbokého ťahania. 
  • kovanie : operácie voľného aj zápustkového kovania
  • válcovanie za tepla.


Týmito produktami je možné spracovávať nízhouhlíkové ocele, HSLA ocele, HDG ťahané ocele, ocele galvanicky upravené ako zliatiny farebných kovov.


Špeciálnou skupinou mazív sú samoodparovacie kvapaliny.

 

Plošné a objemové tvárnenie


QUAKERDRAW, QUAKERCOOL, HOUGHTO-DRAW, CINDOLUBE, PRESSMAX, EXTRUDOIL, ATLAS
- najnovšie produkty určené pre technológie tvárnenia, veľmi účinné a ľahko odstrániteľné bežnými alkalickými pracími prostriedkami. Zabezpečujú výbornú tvarovateľnosť všetkých druhov materiálov za použitia pomerne nízkych koncentrácií. Sú v prevedení olejovom alebo ako vodou miešateľné.

NORFOLK - vysoko výkonné samoodparovacie kvapaliny, bez chlóru a jeho derivátov, nevyžadujú po svojom použití prací proces

 

Kovanie a valcovanie za tepla


HOTFORM, PRESSMAX, THERMEX, HOT FORM 
- bezgrafitové, biologicky odbúrateľné mazivá, bez obsahu pigmentov, bez dymu a nežiaduceho zápachu pri použití. Alebo grafitové mazivá, rýchlo vytvárajúce mazací film na nástroji pri vysokých teplotách, kde iné mazivá strácajú svoju účinnosť

QUAKERAL  - biologicky stabilné mazivá bez mydiel, na zvýšenie produktivity a zlepšenie kvality povrchu