Ťažko zápalné hydrauliky

Ich použitie je závislé na požiadavkach bezpečnosti, životného prostredia a požiadaviek na hydraulický systém ako taký.

Oblasti ich použitia v priemysle sú nasledovné : výroba kovov, banský priemysel, výroba energií, razenie tunelov, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, lodný priemysel atď.

Do tejto skupiny výrobkov patrí rada QUINTOLUBRIC,


QUINTOLUBRIC


Hydraulické kvapaliny skupín HFA, HFB, HFC-E, HFD-R a HFD-U. Ich použitie je závislé na požiadavkách bezpečnosti, životného prostredia a požiadaviek na hydraulický systém ako taký. Sú používané pri výrobe primárnych kovov, v banskom priemysle, výrobe energií, razení tunelov, poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, lodnom priemysle atď.