LEMA Group s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2006. Je predajcom produktov spoločností Quaker Houghton. Oblasť pôsobnosti je vo všeobecnej strojárskej výrobe, ložiskárskom priemysle, automobilovom priemysle, banskom priemysle atď.

Naše výrobky sú používané napr. pri výrobe motorov, prevodoviek, častí brzdových sústav, ťažkých zemných strojov, častí železničných vagónov, ako aj pri výrobe rezného náradia, foriem na tvárnenie a výrobu plastov, výrobkov potravinárskeho priemyslu strojárenskej povahy atď.

Okrem priemyselných kvapalín patria do nášho portfólia aj filtračné zariadenia, filtračné média a zariadenia na úpravu vody.
Spoločnosť disponuje vlastnými skladovacími priestormi s príslušnou manipulačnou technikou, ako aj laboratóriom na vykonávanie rôznych druhov analýz technologických kvapalín.