Obrábanie

Široké spektrum produktov, ktorými je možné pokryť nasledovné druhy technologických procesov:

- delenie, brúsenie, sústruženie, vrtanie, frézovanie, preťahovanie, hlboké vrtanie,   rezanie závitov, superfinišovanie

Skupina týchto produktov je schopná zabezpečiť obrobiteľnosť v požadovanej kvalite napr. u týchto materiálov:

  • oceľ, liatina, nehrdzavejúca oceľ, vysokolegovaná oceľ, zliatiny medi a hliníka, zliatiny horčíka a titánu, ostatné exotické materiály.

 

Vodou miešateľné kvapaliny


QUAKERCOOL, HOCUT, ADRANA, METALINA, SITALA, DROMUS,   - rezné kvapaliny syntetické, polosyntetické a emulzné. Pokrývajú široký rozsah obrábaných materiálov a rôzne stupne obtiažnosti mechanického opracovania. Vhodné pre použitie v jednotkových strojoch ako aj v centrálnych systémoch.

LUBO EMULGOL - emulzné kvapaliny s vysokou výkonnosťou a stabilitou . Pokrývajú široký rozsah obrábaných materiálov.

 

Rezné oleje a oleje na hmlové mazanie


QUAKERCUT, CUT-MAX, GARIA, MACRON,  - vysoko výkonné oleje, s kinematickou viskozitou  4 - 50 mm2/s, s rôznym stupňom aditivácie a bez prítomnosti chlóru. Pokrývajú celé spektrum rezných operácií od superfinišovania až po hlboké vŕtanie. Vhodné na použitie pri obrábaní všetkých druhov materiálov.
QUAKERCUT MQL, CUT-MAX, MACRON, - produkty s vysokým obsahom EP aditív, určené na hmlové mazanie. Ich výhodou je nízka spotreba a čistota pracovného prostredia.
LUBEX CUT, LUBEX ECOCUT  - produkty s vysokým obsahom EP aditív, určené na hmlové mazanie. Ich výhodou je nízka spotreba a čistota pracovného prostredia 
MACRON EDM   - produkty na elektroerozívne obrábanie
 

Rezanie závitov


ADDITIVE 543 - bezchlórové vodou miešateľné vysoko výkonné mazivo určené ne rezanie závitov, alebo ako prísada do vodou miešateľných obrábacích kvapalín na zvýšenie mazivosti. Je vhodné  pre   použitie pri obrábaní ocelí, liatiny ako aj hliníka a jeho zliatin. Môže byť použité koncentrované resp. nariedené v pomeroch 1 : 1 až 1 : 4 s vodou ( podľa náročnosti operácie )

 

Aditíva


Spoločnosť dodáva rôzne druhy aditív na korekciu parametrov rezných kvapalín. Jedná sa o aditíva na :

  • úpravu pH
  • likvidáciu baktérií, húb a plesní
  • posilnenie protikoróznej ochrany
  • zvýšenie mazivosti 
  • zlepšenie oplachu
  • zníženie penivosti atď.