PARTNERI

QUAKER HOUGHTON


Spoločnosť s 250 ročnou históriou služieb odberateľom, svetový líder v oblasti procesných priemyselných kvapalín. Spoločnosť pôsobí celosvetovo v 115 krajinách, má pobočky v 78 krajinách, má 34 výrobných závodov a 35 výskumných a vývojových centier. Medzi jej odberateľov patria tisícky spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou a spracovaním ocele, hliníka, kozmickým výskumom, výrobou automobilov, výrobou plechoviek, ťažbou nerastov a spracovaním kovov. Naše vysoko výkonné, inovatívne a udržateľné riešenia dokážeme podporiť špičkovými technológiami, hlbokými znalosťami a službami, ktoré sú prispôsobené potrebám našich partnerov. Našich 4.000 zamestnancov vrátane chemikov, inžinierov a odborníkov pre rôzne druhy priemyslu, spolupracuje s našimi odberateľmi aby ich spoločnosti boli ešte výkonnejšie a efektívnejšie nech prinesie budúcnosť čokoľvek. Spoločnosť sídli v Conshohockene v štáte Pennsylvánia neďaleko Philadelphie v USA. Spoločnosť verejne obchoduje na burze v New Yorku a má dlhú históriu finančnej konzistencie a potencie.

LUBOCONS CHEMICALS


Spoločnosť LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o. bola založená v roku 2000. Zaoberá sa výrobou štandardných a špeciálnych mazív, surovín do mazív a prísad do palív. Okrem štandardných prípravkov vyrába aj produkty vyvinuté na mieru a samozrejme svojim odberateľom poskytuje aj technické poradenstvo. Technológie výroby sú založené na dlhoročnej skúsenosti v oblasti mazív. Výroba sa nachádza v Stupave pri Bratislave, kde je inštalované veľmi moderné a univerzálne technologické zariadenie a kontrolné laboratórium. Veľký dôraz kladie na vývoj nových technológií, najmä v oblasti výroby biodobúrateľných špeciálnych mazív.