Poradenstvo

Benefity pre užívateľa formou optimalizácie procesov sú niekoľko násobne vyššie ako pri porovnávaní a optimalizácii jednotkovej ceny produktov.

Pozostávajú z :


 • unifikácie a štandardizácie 
 • optimalizácie aplikácia 
 • logistiky 
 • diagnostiky 
 • monitoringu spotreby 
 • zefektívnenia spotreby
 • údržby 
 • analýzy vzniku odpadov 
 •  minimalizácie odpadov 
   

LEMA Group

prebratím zodpovednosti za médiá a procesy prináša klientovi :


Priame úspory

 • zníženie spotreby produktov
 • zníženie množstva vygenerovaných odpadov


Nepriame úspory

 • zvýšenie produktivity procesu riadenia mazív 
 • včasnú identifikáciu problému a jeho okamžité riešenie
 • zníženie rizík v oblasti BOZP 
 • odstránenie  neproduktívnych činností odberateľa
 • zníženie počtu dodávateľov 
 • komplexné údaje a zodpovednosť na jednom mieste