Udržiavanie rezných kvapalín

Refraktometre


Ručné refraktometre slúžia na meranie koncentrácií rezných kvapalín. Sú založené na princípe lomu svetla meraním refrakcie za použitia prepočítavacieho koeficientu.
Sú dodávané v rozsahoch 0 - 10, 0 - 15, 0 - 18 a 0 - 30.


Meranie pH


K meraniu pH rezných kvapalín slúžia buď pH papieriky, alebo prenosný digitálny pH meter.


Zmiešavače


Slúžia k príprave vodou riediteľných rezných kvapalín. Po umiestnení na sud a pripojení na prívod vody, je možné mať na výstupe namiešanú reznú kvapalinu o požadovanej koncentrácii.

Ich výhodou je čistota pracovného prostredia, stála koncentrácia na výstupe a tým aj hospodárna prevádzka rezných kvapalín.


Odlučovače oleja


Odlučovače oleja slúžia na zberanie cudzieho oleja z hladiny reznej kvapaliny. Jedná sa o mechanické zariadenia napájané elektrickou energiou,alebo mobilné pneumatické zariadenie.


Vysávače


Vysávače sú zariadenia slúžiace buď na zbieranie cudzieho oleja z hladiny kvapaliny alebo na úplné vyčerpanie kvapaliny z nádrže pri jej výmene alebo čistení.Zariadenie pracuje za pomoci stlačeného vzduchu.