Analýzy olejov

V oblasti rezných a priemyselných olejov poskytujeme našim klientom možnosť vykonávania potrebných analýz olejov za účelom monitoringu ich stavu a schopnosti ďalšieho prevádzkovania.

Jedná sa hlavne o analýzy mechanických nečistôt, čísla kyslosti, prierazné napätie, obsah vody, stratový činiteľ, IČ spektrum atď.