Monitoring kvapalín

Vzhľadom k tomu, že nosnou časťou našej činnosti sú vodou riediteľné kvapaliny, poskytujme našim klientom full servis v tejto oblasti, ktorý pozostáva hlavne z preventívneho monitoringu jednak priamo v priestoroch odberateľa, ako aj laboratórnych analýz v našom chemickom laboratóriu. V prípade potreby máme plnú podporu a zabezpečenie ďalších analýz u našich dodávateľov QUAKER HOUGHTON a LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.


Výstupom horeuvedených činností sú doporučenia pre klienta smerujúce k optimalizácii procesov, spotrieb a tým aj prevádzkových nákladov.


Neoddeliteľnou súčasťou je zároveň spolupráca pri školení personálu klienta a spolupráca pri zavádzaní nových technológií.