Podporujeme

Onkológia


Turčianske Venuše – občianske združenie v Martine  na pomoc ženám po onkologickom ochorení prsníka

www.turcianskevenuse.sk

 

Pomoc autistom

Spoločnosť na pomoc osobám postihnutým autizmom - rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autistickým syndrómom www.sposa.sk 


OZ Uško –
občianske združenie pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka v Levoči www.sssijvle.edu.sk

 

 

Pomoc deťom

Martinská hokejová akadémia - hokej je športovým fenoménom, ktorý oslovuje a spája ľudí celého sveta. Slovensko vychovalo pre svetový hokej množstvo skvelých hráčov, ktorí svojou hrou dvíhajú divákov zo sedadiel vo svetových súťažiach.

http://www.mhamartin.sk/

Nadácia pre deti Slovenska - jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách

www.nds.sk


Hodina deťom -
celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života

www.hodinadetom.sk


Nadácia ŽP bola zriadená za účelom podpory sociálnej sféry, ale aj školstva, zdravotníctva, športu a kultúry. Túto pomoc orientuje predovšetkým do regiónu Horehronie, pretože je v ňom jednou z mála organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou.

www.zelpo.sk/Nadacia_ZP

 

Kultúra a história


Múzeum ľudových hudobných nástrojov – múzeum slovenských  a  zahraničných ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach. Je registrované Slovenským národným múzeom ako zariadenie majúce charakter múzejnej prezentácie

www.smetankovo.sk

Dielňa ľudových hudobných nástrojov - výroba pôvodných ľudových hudobných nástrojov, tieto hudobné nástroje putovali po výstavách a prezentáciách na všetkých kontinentoch, tvoria súčasť zbierok mnohých zberateľov, hudobníkov a odborníkov doma i v zahraničí


Šport


Volejbal – volejbalové družstvo kadetiek pri Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici

www.wolley.wbl.sk

Majstrovstvá SR vo volejbale junioriek (plagát pdf)

 

Futbal – futbalová prípravka ŠK Turčianska Štiavnička
Futbal – futbalový klub MŠK FOMAT MARTIN

www.msk.fomat.sk


Ostatné

Jaskyniarsky klub SPELEO TURIEC je občianskym združením, ktorého predmetom je záujem o kras a speleológiu ako aj nekrasové podzemie.

www.speleoturiec.sk